Spring til indhold

Retssager og procesret

retssager og procesret

Alt starter med en kontakt:

Udfyld her og vi tager kontakt!

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please enter a subject.

Hos Eriksson Advokater er vi særligt erfarne med tvister omhandlende mangler ved fast ejendom, herunder som repræsentant for køber såvel som sælger og ofte også i forbindelse med sager mod eventuelle rådgivere og/eller forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder.

Vi består vores klienter i skilsmissesager og i sager vedrørende børnene herunder i forbindelse med forældremyndighed, bopæl og samværssager (såkaldte forældreansvarssager).

Derudover bistår vi vores klienter i sager omhandlende kontrakt- og erstatningsretten generelt.

Kontakt os gerne, for en uforpligtende drøftelse af netop din sag.

Indholdsfortegnelse

  Det indledende forløb

  Uanset om du allerede står midt i en vanskelig retssag, har modtaget en kravskrivelse eller blot overvejer at starte en sag op, så starter din sag hos os med et indledende og uforpligtende møde.

  Mødet skal for det første afklare sagens nærmere omstændigheder således, at vi har mulighed for, at vurdere om der er belæg for sagen og i bekræftende hvad sagsomkostningerne/vores salær forventes at udgøre.

  Derudover tjener mødet også det formål, at du skal kunne vurdere om vi er rette advokat til at repræsentere dig i sagen og i så fald om vores indledende salæroverslag kan accepteres.

  Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt opkræver vi naturligvis ikke et salær i forbindelse denne indledende proces.

  Fri proces og retshjælpsdækning

  Når vi påtager os en given sag, opklarer vi som noget af det første om betingelserne for fri proces er opfyldt og/eller om sagsomkostningerne kan søges dækket af en retshjælpsforsikring.

  Fri proces.

  Fri proces er en ordning for personer, der uden den fornødne økonomi hertil, alligevel kan gennemføre en retssag, ved at få dækket sagens omkostninger af staten.

  Opnås der tilsagn om fri proces, indebærer dette at statskassen betaler retsafgiften og din advokats salær. Sagsomkostningerne til din modpart, dækkes også, hvis du taber sagen.

  Hvorvidt du er sagsøger eller sagsøgte i en given sag er uden betydning i forhold til at opnå fri proces men du skal dog opfylde visse økonomiske betingelser, da der er en grænse for, hvor meget du må tjene for at kunne få fri proces.

  Vi klarlægger som nævnt, indledende og i forlængelse af sagens opstart, om du og ikke mindst sagen opfylder kravene til fri proces.

  Retshjælpsforsikring

  Mange forsikringer, herunder ofte indboforsikringen, indeholder også en såkaldt retshjælpsdækning.

  En retshjælpsforsikring dækker de udgifter, der er forbundet med en retssag, dog er der en maksimumgrænse på dækningen – typisk ca. 175.000 kr. Der skal normalt også betales en selvrisiko på 10 % (minimum 2.500 kr.) til forsikringsselskabet, men mindre betingelserne for fri proces er opfyldt.

  En ansøgning om fri proces sendes direkte til forsikringsselskabet og kræver for det første, at der foreligger en tvist. Ofte kræver forsikringsselskabet, at det er en advokat der ansøger om retshjælpsdækning på dine vegne.

  Ved sagens oprettelse forespørger vi altid efter forsikringspolicer, således at vi helt indledende kan få klarlagt om sagens omkostninger kan søges dækket af retshjælpsforsikringen.

  Inkassosager, ægteskabssager og visse børnesager er som udgangspunkt undtaget fra dækning af retshjælpsforsikringen.

  Læs mere om familieret her

  Lad os vise dig den juridisk bedste løsning

  Det er det, vi kan!