Spring til indhold

Kontakt din advokat

Kontakt til advokat i København

Eriksson Advokater ApS
Jyllingevej 64B
2720 Vanløse

Tlf. +45 60 666 888

ae@erikssonadvokater.dk

CVR.nr. 43512951

Alt starter med en kontakt:

Udfyld her og vi tager kontakt!

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please enter a subject.

Kontooplysninger:

Indbetalinger til Eriksson Advokater skal ske til nedenstående driftskonto i Arbejdernes Landsbank:

Husk at henvise til sags- eller fakturanr. ved indbetalinger/overførsler til driftskontoen.

Reg.nr. 5444

Kontonr. 0241943

IBAN: DK5454440000241943

BIC/SWIFT: ALBADKKK

Mød Anders Eriksson fra hos Eriksson Advokater ApS

Advokat Anders Eriksson

Advokat Anders Eriksson
Tlf. 60 666 888
ae@erikssonadvokater.dk

Praktiske oplysninger

Alle advokater hos Eriksson Advokater har lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI Global Specialty under police nr. 156-76593334-30031

Fortrolighed

Alle medarbejdere hos Eriksson Advokater er underlagt tavshedspligt og alle oplysninger om klienter og sager behandles med fuld fortrolighed. 

Beskikkelse og advokatsamfundet

Alle advokater hos Eriksson Advokater er beskikkede af Justitsministeriet og er alle medlemmer af Advokatsamfundet. 

De advokatetiske regler og klageadgang.

Advokater hos Eriksson Advokater er omfattet Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Reglerne er tilgængelige på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnet har kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokaters honorar. Evt. klager over advokatvirksomheden kan indsendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. +45 33 96 97 98, postkasse@advokatnaevnet.dk

Aftaleklausuler

Eriksson Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og-/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

Indskydergarantiordningen

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til at beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk og Arbejdernes Landsbanks hjemmeside www.al-bank.dk.

Eriksson Advokaters faste bankforbindelse i forbindelse med indeståender på klientkontoen:

Arbejdernes Landsbank, cvr.nr.  31467012,

Reg.nr. 5444

Kontonr. 0302977

IBAN: DK6954440000302977

BIC/SWIFT: ALBADKKK

Forretningsbetingelser - klik her

 

Lad os vise dig den juridisk bedste løsning

Det er det, vi kan!