Spring til indhold

Advokat i København

Saglig og effektiv juridisk hjælp med Eriksson Advokater

Alt starter med en kontakt:

Udfyld her og vi tager kontakt!

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please enter a subject.

Nem adgang til advokatbistand

Kontakten

Du kontakter os pr. mail eller telefon.

Vi klarlægger

Via en samtale afdækker vi muligheder og midler.

Konsultation

Ofte er et fysisk møde nødvendigt, og det klarer vi her eller hos dig.

Advokat Anders Eriksson
Advokat Anders Eriksson

Anders er advokat og uddannet fra Københavns Universitet. Som 18 årig stiftede Anders sin første virksomhed og har efterfølgende været etableret indenfor adskillige service relaterede brancher. Herigennem har han opnået en udpræget sans for service samt forretningsforståelse, som i dag kommer hans klienter til stor gavn.

Allerede tidligt i sin juridiske karriere har Anders ydet rådgivning til private og erhvervsdrivende, henholdsvis via. stillinger på advokatkontorer men også som frivillig rådgiver ved flere organisationer.

Anders er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Det Danske Advokatsamfund.

Vi favner bredt

Eriksson Advokater har stor ekspertise indenfor adskillige grene af juraen, men med et særligt fokus på rådgivning af private og mindre erhvervsdrivende.

Vi bistår vores klienter med alt fra bolighandlen til sikring af dem og deres nærmeste i form af testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster og fuldmagter, samt gælds- og gavebreve, og vi rådgiver vores erhvervskunder indenfor erhvervs- og selskabsret samt i forbindelse med inkassosager.

Vi repræsenterer vores klienter i forbindelse med retlige tvister herunder ved domstolene, både som sagsøgte og naturligvis også når de ønsker at indbringe en sag for retten og vi står ved deres side i skilsmissesager samt sager der vedrører børnene (forældremyndig- bopæls- og samværssager).

Klienten kommer først hos Eriksson Advokater, og med respekt for de advokatetiske regler, sætter vi en ære i, at yde den bedste service overfor alle vores klienter – uanset opdraget.

Vores mission er, med fokus på faglighed, åbenhed, effektivitet og nærvær, at yde branchens bedste og professionelle service. 

Faglighed

Vores klienter forventer en professionel og on-point rådgivning – og her leverer vi hver gang.

At arbejde dybdegående med juraen kræver som oftest ekspertviden, men det behøver ikke at gøres mere kompliceret end det er. Vi kender juraen og leverer letforståelig rådgivning.

Vi er altid opdaterede på den nyeste lovgivning og ikke mindst praksis indenfor vores ekspertiseområder. Vores arbejde er vores passion og qua de mange spændende sager vi fører for vores klienter er vi tillige så heldige at vi kan anvende denne viden og passion, til dagligt at udvikle os yderligere og dermed altid levere overfor for vores klienter.

Vi tør godt at påstå, at vi er rigtigt dygtige indenfor de områder af juraen vi beskæftiger os med. Vi erkender dog også at vi ikke kan være eksperter på alle områder og at vi hverken kan eller vil favne over alle juraens mange aspekter.

Åbenhed

Med åben- og ærlighed kommer man længst. Dette gælder i alle brancher og i særdeleshed også for os advokater.

Åbenhed overfor klienten i forhold til opgavens omfang, evt. resultat og i særdeleshed salæret er essentielt. ikke kun for vores klienter men også for vores relation til klienten. Vi lever af tilfredse kunder og sådan skal det fortsætte med at være.

Vi udfører vores opdrag med udgangspunkt i klientens ønsker, men siger også tingene som de er. Vurderer vi at det vil være vanskeligt at opnå det ønskede resultat i en sag, så siger vi dette lige ud, og klienten vil herefter, på et oplyst grundlag, selv kunne træffe egne velovervejede beslutninger omkring forløbet fremadrettet. Vi står altid loyalt bag vores klienter og ved at være åbne og ærlige sikrer vi at de også kender alle sagens facetter, økonomiske risici og ikke mindst et tiltags konsekvenser.

Effektivitet

Vi holder hvad vi lover og vi arbejder altid med din sag effektivt.

Vores opdrag skal ikke tage længere tid end nødvendigt og vi bestræber os altid på at fremme sagen professionelt, effektivt og hurtigst muligt.

Vi er ikke for stolte til at sige nej til en opgave. Har vi for travlt eller passer en opgave ikke til vores profil er vi åbne omkring dette og henviser gerne en klient- og/eller en opgave videre, evt. til en anden kollega vi naturligvis kan stå inde for.

En opgave forpligtiger – og tager vi en sag ind, så går vi også ”all in” på den.

Nærvær

Vi mener, at juridisk rådgivning bør være personligt og tilpasset klienten.

Uanset om det drejer som om en mindre bolighandel eller en omfattende retssag, så er der ikke to sager der er ens. Det samme er tilfældet for vores klienter, som alle har forskellige baggrunde, tilgange og forventninger til deres sag.

En bro mellem klient og advokat skaber tillid til advokaten og gode resultater for klienten. Jura er ikke matematik og der vil altid være flere tilgange og løsningsmodeller til given sag. Vi kender juraen og sætter os grundigt ind i sagens faktum, men ved også at lære vores klienter at kende, kan vi bedst muligt skabe de bedste resultater for dem.

Vi er altid til rådighed for vores klienter og ligesom vi ved hvordan vi kommer i kontakt med klienten, så kan klienten altid komme i kontakt til os. E-mails bliver altid besvaret hurtigst muligt og vores telefoner er aldrig slukkede. Det er muligt vi ikke besvarer et opkald søndag aften, men vi vender hurtigt tilbage på henvendelsen og vi er ikke længere væk end en SMS hvis henvendelsen haster.

Som klient hos Eriksson Advokater  er du naturligvis med i hele processen og holdes opdateret med løbende dialog. Vi skaber gode resultater – sammen.

Lad os vise dig den juridisk bedste løsning

Det er det, vi kan!